کف پاش کارواش

بازدید : 14051   |      

کد محصول : 32

دارای شیر ورودی نمره 4 جهت سهولت .شارژ آب و مواد شوینده
10 متر شیلنگ کف پاش مرغوب
تنها دستگاه مجهز به قطعه برنجی جهت ساخت کف
با کمترین فشار باد و بهترین عملکرد
دارای چرخ جهت سهولت در جابجایی
دارای مخزن 120 لیتری
دارای شیر تخلیه
ورق 3 میلیمتری
رنگ کوره ای


دستگاه کف پاش کارواش

 مشخصات کف پاش :

دارای شیر ورودی نمره 4 جهت سهولت .شارژ آب و مواد شوینده
10 متر شیلنگ کف پاش مرغوب
تنها دستگاه مجهز به قطعه برنجی جهت ساخت کف
با کمترین فشار باد و بهترین عملکرد
دارای چرخ جهت سهولت در جابجایی
دارای مخزن 120 لیتری
دارای شیر تخلیه
ورق 3 میلیمتری
رنگ کوره ای